Urakkaharava on rakennusalan kohtaamispaikka

Urakka


urakka

Rakennus- ja remonttihankkeen toteuttaminen urakalla. Usein työsuorituksia tarjotaan tuntiveloitusperusteella. Monessa tapauksessa selkeä urakka tulee rakennuttajalle edullisemmaksi. Samoin monet urakoitsijat haluavat tehdä työn urakalla, jolloin heillä on selkeä käsitys työn kestosta, sen vaatimasta toimitussisällöstä ja hinnasta.

Tuntityön etuna voi olla kiireettömämpi toteutustapa ja mikäli työ sisältää paljon muutoksia tai erilaisia työtä vaiheistavia taukoja, niin silloin tuntityö on paikallaan. Urakkatyön perusteena tulee aina olla selkeät suunnitelmat urakkarajoineen. Samoin laadun määritteleminen on tehtävä riittävän selkeästi niin tarvikkeissa kuin työssäkin.

Ennen sopimuksen solmimista on hyvä tarkistaa sopimuskumppanin taustatiedot sekä selvittää referenssikohteet. Sopimus on syytä laatia valmiille sopimuspohjalle, jotta kaikki tarvittava tulee sopimuksessa huomioiduksi.


Jos haluat pyytää tarjouksia töistäsi, ole hyvä ja jätä ilmainen tarjouspyyntö!


Urakkaharava tarjoaa rakennusalan työpaikat, rakennusalan työnhakijat ja rakennusalan tarjouspyynnöt