Urakkaharava on rakennusalan kohtaamispaikka

Tarjouspyyntö


tarjouspyynto

Hyvät suunnitelmat ja selkeä, rajattu tarjouspyyntö ovat edellytyksenä onnistuneen kaupan solmimiseen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on selkeästi esitettävä tarjottava työ ja sen tarvikkeet. Niin sanotussa työurakassa tilaaja tilaa kustannuksellaan tarvikkeet ja urakoitsija tekee ainoastaan työsuorituksen.

Urakkarajojen määrittely unohtuu usein tarjouspyynnöistä. Urakkarajoilla ilmaistaan sitä mikä työsuoritus kuuluu millekin urakoitsijalle, silloin kun työsuoritukset limittyvät toisiinsa. Kokonaisurakassa tulee määritellä niin työn kuin tarvikkeidenkin laatu, jotta se on tilaajaa tyydyttävä. Urakkasopimukseen merkitään myös aika jolloin urakka tulee suorittaa valmiiksi asti. Urakoitsijan myöhästyessä, on urakoitsija yleensä velvoitettu korvaamaan sopimuksen mukainen viivästymissakko.

Tarjouspyyntöä ei tule tilaajan toimesta käyttää budjetoimiseen, vaan budjetointiin on syytä käyttää alan ammattilaista. Samoin tarjouspyynnön laatiminen, vertailu ja sopimuksen tekeminen on syytä tehdä rakennuttajaa avustavan ammattilaisen kanssa. Urakkaharava auttaa vapaiden ja osaavien tarjoajien löytämisessä. Oikealla tarjouspyyntöprosessilla voi säästää kustannuksissa jopa kymmeniä prosentteja.

Tarjouspyyntöjen kanssa on oltava ajoissa liikkeellä. Suomessa esimerkiksi seuraavan kesän julkisivutyöt sovitaan jo loka-joulukuussa. Samoin halutut työkunnat esimerkiksi perustusten tekoon ovat myyneet itsensä jopa vuodeksi ja kahdeksi eteenpäin. Materiaalin hankkimisessa on myös varauduttava toimitusviiveisiin. Esimerkiksi ikkunoiden toimitus saattaa venyä kysyntätilanteesta johtuen jopa kuukausien pituiseksi.


Jos haluat pyytää tarjouksia töistäsi, ole hyvä ja jätä ilmainen tarjouspyyntö!


Urakkaharava tarjoaa rakennusalan työpaikat, rakennusalan työnhakijat ja rakennusalan tarjouspyynnöt