Urakkaharava on rakennusalan kohtaamispaikka

Kirvesmies


kirvesmies

Hyvä kirvesmies eli timpuri, voi olla ratkaiseva apu rakennushankkeen onnistumisessa. Suomessa kirvesmies on perinteisesti ollut mukana rakentamisessa tontin raivauksesta aina talon valmistumiseen saakka.

Erityisen tärkeää hankkeissa onkin mittaustehtävien suorittaminen, joka perinteisesti kuuluu mittakirvesmiehen tehtäviin. Jo tehtäessä rakennusten maarakennustöitä on mitoitus tärkeää. Uudisrakentamisessa seuraava vaihe on anturan ja mahdollisten perusmuurien laudoitustyöt.

Myös muuraustöissä käytetään ohjureita, joita kirvesmiehet ovat tottuneet tekemään. Rungon pystyttäminen pitkästä tavarasta sekä talopakettien asennukset ovat tyypillisiä kirvesmiesten ammattialaan kuuluvia töitä. Talon saatua ulkovaippansa ja vesikatteensa, tarvitaankin jo sisustuskirvesmiestä, sillä sisäseinien tekoa, ovien asennuksia ja listoitustöitä on hankkeissa yleensä runsaasti.

Suomalaisten kirvesmiesten etuna rakentamisessa on se, että he tuntevat rakennustavat, - määräykset ja . piirustukset. Otettaessa ulkomaalaisia kirvesmiehiä töihin, tulee huomioida heidän erilainen kansallinen rakennustapansa. Viestinnän tärkeys korostuu toimittaessa muualta tulleiden timpureiden kanssa. Asioiden viestiminen voi olla vajavaista, mikäli kielitaito ei ole riittävä


Jos haluat pyytää tarjouksia töistäsi, ole hyvä ja jätä ilmainen tarjouspyyntö!


Urakkaharava tarjoaa rakennusalan työpaikat, rakennusalan työnhakijat ja rakennusalan tarjouspyynnöt